Kurikulum Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)

Kurikulum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Agama Islam

Universitas Islam As-Syafi'iyah